Tây Xuất Ngọc Môn

be92422dgw1fab0mcaewpj20qo107gvw

TÂY XUẤT NGỌC MÔN

西出玉门

Tác giả: Vỹ Ngư (尾鱼)

Chuyển ngữ: Tiểu Lục

Số chương: 116

Thể loại: Hiện đại, Huyền huyễn

Văn án

“Có người nói, nếu trong bão cát đêm khuya thấp thoáng thấy được một tòa thành hoàng thổ, thật ra đó là quỷ hồn của Ngọc Môn Quan.”

Mục lục

Chương 001     Chương 002     Chương 003     chương 004     Chương 005     Chương 006

Chương 007     Chương 008     Chương 009     chương 010     Chương 011     Chương 012

Chương 013     Chương 014     Chương 015     chương 016     Chương 017     Chương 018

Chương 019     Chương 020     Chương 021     chương 022     Chương 023     Chương 024

Chương 025     Chương 026     Chương 027     chương 028     Chương 029     Chương 030

 

Chương 031     Chương 032     Chương 033     chương 034     Chương 035     Chương 036

Chương 037     Chương 038     Chương 039     chương 040     Chương 041     Chương 042

Chương 043     Chương 044     Chương 045     chương 046     Chương 047     Chương 048

Chương 049     Chương 050     Chương 051     chương 052     Chương 053     Chương 054

Chương 055     Chương 056     Chương 057     chương 058     Chương 059     Chương 060

 

Chương 061     Chương 062     Chương 063     chương 064     Chương 065     Chương 066

Chương 067     Chương 068     Chương 069     chương 070     Chương 071     Chương 072

Chương 073     Chương 074     Chương 075     chương 076     Chương 077     Chương 078

Chương 079     Chương 080     Chương 081     chương 082     Chương 083     Chương 084

Chương 085     Chương 086     Chương 087     chương 088     Chương 089     Chương 090

 

Chương 091     Chương 092     Chương 093     chương 094     Chương 095     Chương 096

Chương 097     Chương 098     Chương 099     chương 100     Chương 101     Chương 102

Chương 103     Chương 104     Chương 105     chương 106     Chương 107     Chương 108

Chương 109     Chương 110     Chương 111     chương 112     Chương 113     Chương 114

Chương 115     Chương 116