Tai Trái – Một số bài viết bên lề – Quan Hiểu Đồng

61e7f4aajw1erq3l5s9cuj20qe13ldln

Tuổi thanh xuân của ai mà không phải phân vân mờ mịt?

Edit: Tiểu Lục

Nguồn: Weibo phim Tả Nhĩ

Tiếp tục đọc

Advertisements