Tóm tắt mốc thời gian Ký Ức Lạc Ngân Hà

Năm

Sự kiện Địa điểm

Tuổi

Tinh vân 7595
 • Giáo sư An làm thí nghiệm cơ thể bí mật.
 • Hành tinh Relicta Liên Bang Odin
 • Không
Tinh vân 7602
 • Thực nghiệm thể số một mất tích ở cô nhi viện.
 • Hành tinh Rosa
 • Thực nghiệm thể 7 tuổi
Tinh vân 7605
 • Số một bị lừa bán thành nô lệ.
 • Hành tinh Thái Lam
 • Thực nghiệm thể 10 tuổi
Tinh vân 7611
 • Số một được mua trở thành Ân Nam Chiêu.
 • Thái Lam-Relicta
 • Thực nghiệm thể 16 tuổi
Tinh vân 7618
 • Ân Nam Chiêu trở thành đội trưởng đội cảm tử.
 • Relicta
 • Ân Nam Chiêu 23 tuổi
Tinh vân 7620
 • Ân Nam Chiêu phạm tội bị đưa ra tiền tuyến.
 • Relicta
 • Ân Nam Chiêu 25 tuổi
Tinh vân 7625
 • Ân Nam Chiêu trở thành tướng quân liên bang; số bốn tự sát.
 • Relicta
 • Ân Nam Chiêu 30 tuổi
Tinh vân 7633
 • An Dung và Thần Viên kết hôn, Thần Sa ra đời.
 • Relicta
 • Ân Nam Chiêu 36 tuổi
Tinh vân 7639
 • Thần Viên, An Dung bị Sở Thiên Thanh sát hại; Ân Nam Chiêu trở thành Chấp Chính Quan, Diệp Giới ra đời.
 • Relicta
 • Hominis
 • Thần Sa 6 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 44 tuổi
Tinh vân 7640
 • Anh Tiên Mục Hoa bị bầy thú hoang đè chết ở hành tinh nguyên thủy.
 • Không rõ
 • Diệp Giới 1 tuổi
 • Thần Sa 7 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 45 tuổi
Tinh vân 7642
 • Lạc Lan ra đời.
 • Hominis
 • Diệp Giới 3 tuổi
 • Thần Sa 9 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 47 tuổi
Tinh vân 7649
 • Anh Tiên Minh Duệ trên đường du lịch vũ trụ gặp nạn.
 • Không rõ
 • Lạc Lan 7 tuổi
 • Diệp Giới 10 tuổi
 • Thần Sa 16 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 54 tuổi
Tinh vân 7657
 • Tân Di làm nhiệm vụ gặp nạn qua đời.
 • Tinh vực H295
 • Lạc Lan 15 tuổi
 • Diệp Giới 18 tuổi
 • Thần Sa 24 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 62 tuổi
Tinh vân 7658
 • Lạc Lan trở thành Long Tâm.
 • Tinh vực NGC7293 (Binh đoàn Long Huyết)
 • Lạc Lan 16 tuổi
 • Diệp Giới 19 tuổi
 • Thần Sa 25 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 63 tuổi
Tinh vân 7668
 • Thần Sa trở thành quan chỉ huy.
 • Relicta
 • Lạc Lan 26 tuổi
 • Diệp Giới 29 tuổi
 • Thần Sa 35 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 73 tuổi
Tinh vân 7677
 • Lạc Lan cải trang đến Liên Bang Odin, kết hôn với Thần Sa; vô tình gặp Thiên Húc, trở thành Lạc Tầm.
 • Relicta
 • Lạc Lan 35 tuổi
 • Diệp Giới 38 tuổi
 • Thần Sa 44 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 82 tuổi
Tinh vân 7688
 • Lạc Tầm trở thành bác sĩ chữa trị gene; Phong Lâm dị biết qua đời; Anh Tiên Mục Hằng bị Thần Sa dị biến giết chết, Đế Quốc Ar và Liên Bang Odin khai chiến.
 • Relicta
 • Hành tinh công chúa (tinh vực G2299)
 • Lạc Lan 46 tuổi
 • Diệp Giới 49 tuổi
 • Thần Sa 55 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 93 tuổi
Tinh vân 7689
 • Mẫu hạm Nam Chiêu và Anh Tiên đâm nhau; chiến tranh giữa dị chủng và loài người kết thúc; Liên Bang Odin xảy ra chính biến; Lạc Tầm hồi phục ký ức; Ân Nam Chiêu qua đời do súng tử thần; Tử Yến và Lạc Lan bị nổ phi thuyền rơi xuống nơi không rõ.
 • Relicta

 

 • Tinh vực Odin
 • Lạc Lan 47 tuổi
 • Diệp Giới 50 tuổi
 • Thần Sa 56 tuổi
 • Ân Nam Chiêu hưởng thọ 94 tuổi
Tinh vân 7719
 • Tân Lạc (Lạc Lan) được cứu sống, đi tìm Thịnh Sẹo; ngẫu nhiên gặp lại Tử Yến, thú dị biến Tiểu Giác (Thần Sa); Phong Tiểu Hoàn ra đời.
 • Khúc Vân tinh
 • Lạc Lan 77 tuổi
 • Diệp Giới 80 tuổi
 • Thần Sa 86 tuổi
 • Thịnh Sẹo 124 tuổi
Tinh vân 7720
 • Tân Lạc làm công cho Thịnh Sẹo, Tử Yến nhận nuôi Tiểu Hoàn; kế hoạch của Tân Lạc được Khúc Vân tinh ủng hộ, bắt đầu ra sức làm nghiên cứu.
 • Khúc Vân tinh

 

 • Lạc Lan 78 tuổi
 • Diệp Giới 81 tuổi
 • Thần Sa 87 tuổi
 • Tiểu Hoàn 1 tuổi
 • Thịnh Sẹo 125 tuổi
Tinh vân 7730
 • Diệp Giới gene bệnh bộc phát; Tân Lạc bất đắc dĩ quay về Đế Quốc Ar, trên đường cứu được Tử Yến; công chúa Lạc Lan trở về, chuẩn bị kế vị; Diệp Giới qua đời; Lạc Lan tuyên bố khai chiến với Liên Bang Odin; Tiểu Giác trở thành huấn luyện viên gia nhập quân đội Đế Quốc Ar, hồi phục trí nhớ; Thịnh Sẹo và Tiểu Hoàn đến Hominis; Tử Yến trở thành thư ký của Lạc Lan.
 • Khúc Vân tinh
 • Hành tinh Dâu Tây
 • Hominis
 • Lạc Lan 88 tuổi
 • Diệp Giới hưởng thọ 91 tuổi
 • Thần Sa 97 tuổi
 • Tiểu Hoàn 11 tuổi
 • Thịnh Sẹo 135 tuổi

 

Tinh vân 7732
 • Tiêu Giao trở thành huấn luyện viên được yêu mến nhất quân đội Đế Quốc Ar; Tiểu Hoàn gia nhập viện nghiên cứu gene hoàng gia; tập trận quân sự vũ trụ diễn ra, Thiệu Gia suýt chết; Lạc Lan nghi ngờ Thần Sa hồi phục trí nhớ, hai người uống say xảy ra quan hệ; Lạc Lan có thai; Tiêu Giao được đề cử làm hạm trưởng chiến hạm Lâm Tạ; Lâm Kiên Thiệu Gia âm thầm kết thân; Triều Tịch ra đời.
 • Hominis
 • Lạc Lan 90 tuổi
 • Thần Sa 99 tuổi
 • Thiệu Gia 57 tuổi
 • Tiểu Hoàn 13 tuổi
 • Thịnh Sẹo 137 tuổi
Tinh vân 7733
 • Đế Quốc Ar khai chiến với Liên Bang Odin; Lạc Lan gửi hai con đến Khúc Vân tinh.
 • Hominis
 • Lạc Lan 91 tuổi
 • Thần Sa 100 tuổi
 • Thiệu Gia 58 tuổi
 • Tiểu Hoàn 14 tuổi
 • Thịnh Sẹo 138 tuổi
 • Triều Tịch 1 tuổi
Tinh vân 7734
 • Đế Quốc Ar khống chế tinh vực G2299.
 • Tinh vực G2299 (Hành tinh công chúa)
 • Lạc Lan 92 tuổi
 • Thần Sa 101 tuổi
 • Thiệu Gia 59 tuổi
 • Tiểu Hoàn 15 tuổi
 • Thịnh Sẹo 139 tuổi
 • Triều Tịch 2 tuổi
Tinh vân 7737
 • Tiểu Hoàn nghiên cứu được sự lây nhiễm Kiết Câu; Sở Mặc nghiên cứu thành công Kiết Câu; Đế Quốc Ar tiến sâu vào tinh vực H3875; Đế Quốc Ar thay đổi chiến lược chuẩn bị đột kích Liên Bang Odin; Lạc Lan đến tiền tuyến dụ dỗ Tiểu Giác, nhờ Lâm Kiên đi thuyết phục công chúa Thiệu Gia từ bỏ ngôi vị hoàng đế; Anh Tiên Thiệu Tĩnh qua đời.
 • Hominis
 • Mẫu hạm Anh Tiên 2
 • Lam Nhân tinh
 • Lạc Lan 95 tuổi
 • Thần Sa 104 tuổi
 • Thiệu Gia 62 tuổi
 • Tiểu Hoàn 18 tuổi
 • Thịnh Sẹo 142 tuổi
 • Triều Tịch 5 tuổi
Tinh vân 7738
 • Tiêu Giao trở thành hạm trưởng chiến hạm Lâm Tạ; Tử San bị bại lộ trở thành thí nghiệm thể; Sở Mặc đoán Tử Yến đang ở Đế Quốc Ar; Lạc Lan vì Tử Yến, dùng Tiểu Hoàn lừa Sở Mặc cứu Tử San.
 • Tinh vực Odin
 • Hominis
 • Relicta

 

 • Lạc Lan 96 tuổi
 • Thần Sa 105 tuổi
 • Thiệu Gia 63 tuổi
 • Tiểu Hoàn 19 tuổi
 • Triều Tịch 6 tuổi
 • (Tử San 63-64 tuổi)
Tinh vân 7739
 • Tiểu Song Tử thất thủ, Sở Mặc phát giác Thần Sa đang ở Đế Quốc Ar chống lại bọn họ; Đế Quốc Ar chiếm Tiểu Song Tử; dị chủng tình nguyện tề tụ ở Relicta; Lạc Lan lợi dụng Tiểu Hoàn cứu Thiệu Gia; Lâm Kiên Thiệu Gia cử hành hôn lễ trong lúc Thiệu Gia bị bắt.
 • Tinh vực Odin
 • Hominis
 • Relicta
 • Lạc Lan 97 tuổi
 • Thần Sa 106 tuổi
 • Thiệu Gia 64 tuổi
 • Tiểu Hoàn 20 tuổi
 • Thịnh Sẹo 144 tuổi
 • Triều Tịch 7 tuổi
Tinh vân 7740
 • Thần Sa bỏ ngụy trang trở lại Odin giết Sở Mặc, trở thành Chấp Chính Quan; Lễ tang của Tiêu Giao được cử hành; Lạc Lan phát hiện dây chuyền năm đó có giấu thông tin, sau tìm đến Lam Nhân tinh; Lạc Lan nghe xong lời nhắn của Ân Nam Chiêu, ký ức Lạc Tầm và Lạc Lan hòa hợp, muốn dùng hai đứa con cầu hòa; Tả Khâu Bạch giả vờ đầu hàng; thuốc chữa trị gene Tịch Tà được sản xuất; Lạc Lan chuẩn bị công khai thân phận hai con; Lạc Lan phát hiện Tả Khâu Bạch âm mưu tiêu diệt mẫu hạm Anh Tiên 2; Tả Khâu Bạch bắt được Lạc Lan; Lạc Lan tự sát cùng với Tả Khâu Bạch bằng súng tử thần; Anh Tiên Thần Tịch dùng thân phận sứ giả đến Liên Bang Odin đàm phán; Thần Sa nhận được tin Lạc Lan chết tự nguyện đầu hàng, Relicta trở thành hành tinh tự trị của Đế Quốc Ar; Tịch Tà được phổ biến.
 • Relicta
 • Lam Nhân tinh
 • Hominis
 • Khúc Vân tinh
 • Lạc Lan hưởng thọ 98 tuổi
 • Thần Sa 107 tuổi
 • Thiệu Gia 65 tuổi
 • Tiểu Hoàn 21 tuổi
 • Thịnh Sẹo 145 tuổi
 • Triều Tịch 8 tuổi
Tinh vân 7940
 • Lễ hội mặt nạ thịnh hành ở Relicta và Hominis; dị chủng và loài người đã hòa hợp; hai chị em Triều Tịch giúp Thần Sa yên lòng ra đi nhờ hôn lễ của Lạc Lan và Thần Sa; Tử Yến qua đời.
 • Relicta
 • Thần Sa hưởng thọ 307 tuổi
 • Thiệu Gia 285 tuổi
 • Tiểu Hoàn 221 tuổi
 • Triều Tịch 208 tuổi
Ghi chú
 • Bởi vì Thịnh Sẹo là thực nghiệm thể số 3, nên bằng tuổi với Ân Nam Chiêu, xem như 345 tuổi đã qua đời. Tử San 265-266 tuổi không xuất hiện ở hôn lễ cũng có thể đã qua đời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s