Tóm tắt mốc thời gian Ký Ức Lạc Ngân Hà

Năm

Sự kiện Địa điểm

Tuổi

Tinh vân 7595
 • Giáo sư An làm thí nghiệm cơ thể bí mật.
 • Hành tinh Relicta Liên Bang Odin
 • Không
Tinh vân 7602
 • Thực nghiệm thể số một mất tích ở cô nhi viện.
 • Hành tinh Rosa
 • Thực nghiệm thể 7 tuổi
Tinh vân 7605
 • Số một bị lừa bán thành nô lệ.
 • Hành tinh Thái Lam
 • Thực nghiệm thể 10 tuổi
Tinh vân 7611
 • Số một được mua trở thành Ân Nam Chiêu.
 • Thái Lam-Relicta
 • Thực nghiệm thể 16 tuổi
Tinh vân 7618
 • Ân Nam Chiêu trở thành đội trưởng đội cảm tử.
 • Relicta
 • Ân Nam Chiêu 23 tuổi
Tinh vân 7620
 • Ân Nam Chiêu phạm tội bị đưa ra tiền tuyến.
 • Relicta
 • Ân Nam Chiêu 25 tuổi
Tinh vân 7625
 • Ân Nam Chiêu trở thành tướng quân liên bang; số bốn tự sát.
 • Relicta
 • Ân Nam Chiêu 30 tuổi
Tinh vân 7633
 • An Dung và Thần Viên kết hôn, Thần Sa ra đời.
 • Relicta
 • Ân Nam Chiêu 36 tuổi
Tinh vân 7639
 • Thần Viên, An Dung bị Sở Thiên Thanh sát hại; Ân Nam Chiêu trở thành Chấp Chính Quan, Diệp Giới ra đời.
 • Relicta
 • Hominis
 • Thần Sa 6 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 44 tuổi
Tinh vân 7640
 • Anh Tiên Mục Hoa bị bầy thú hoang đè chết ở hành tinh nguyên thủy.
 • Không rõ
 • Diệp Giới 1 tuổi
 • Thần Sa 7 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 45 tuổi
Tinh vân 7642
 • Lạc Lan ra đời.
 • Hominis
 • Diệp Giới 3 tuổi
 • Thần Sa 9 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 47 tuổi
Tinh vân 7649
 • Anh Tiên Minh Duệ trên đường du lịch vũ trụ gặp nạn.
 • Không rõ
 • Lạc Lan 7 tuổi
 • Diệp Giới 10 tuổi
 • Thần Sa 16 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 54 tuổi
Tinh vân 7657
 • Tân Di làm nhiệm vụ gặp nạn qua đời.
 • Tinh vực H295
 • Lạc Lan 15 tuổi
 • Diệp Giới 18 tuổi
 • Thần Sa 24 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 62 tuổi
Tinh vân 7658
 • Lạc Lan trở thành Long Tâm.
 • Tinh vực NGC7293 (Binh đoàn Long Huyết)
 • Lạc Lan 16 tuổi
 • Diệp Giới 19 tuổi
 • Thần Sa 25 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 63 tuổi
Tinh vân 7668
 • Thần Sa trở thành quan chỉ huy.
 • Relicta
 • Lạc Lan 26 tuổi
 • Diệp Giới 29 tuổi
 • Thần Sa 35 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 73 tuổi
Tinh vân 7677
 • Lạc Lan cải trang đến Liên Bang Odin, kết hôn với Thần Sa; vô tình gặp Thiên Húc, trở thành Lạc Tầm.
 • Relicta
 • Lạc Lan 35 tuổi
 • Diệp Giới 38 tuổi
 • Thần Sa 44 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 82 tuổi
Tinh vân 7688
 • Lạc Tầm trở thành bác sĩ chữa trị gene; Phong Lâm dị biết qua đời; Anh Tiên Mục Hằng bị Thần Sa dị biến giết chết, Đế Quốc Ar và Liên Bang Odin khai chiến.
 • Relicta
 • Hành tinh công chúa (tinh vực G2299)
 • Lạc Lan 46 tuổi
 • Diệp Giới 49 tuổi
 • Thần Sa 55 tuổi
 • Ân Nam Chiêu 93 tuổi
Tinh vân 7689
 • Mẫu hạm Nam Chiêu và Anh Tiên đâm nhau; chiến tranh giữa dị chủng và loài người kết thúc; Liên Bang Odin xảy ra chính biến; Lạc Tầm hồi phục ký ức; Ân Nam Chiêu qua đời do súng tử thần; Tử Yến và Lạc Lan bị nổ phi thuyền rơi xuống nơi không rõ.
 • Relicta

 

 • Tinh vực Odin
 • Lạc Lan 47 tuổi
 • Diệp Giới 50 tuổi
 • Thần Sa 56 tuổi
 • Ân Nam Chiêu hưởng thọ 94 tuổi
Tinh vân 7719
 • Tân Lạc (Lạc Lan) được cứu sống, đi tìm Thịnh Sẹo; ngẫu nhiên gặp lại Tử Yến, thú dị biến Tiểu Giác (Thần Sa); Phong Tiểu Hoàn ra đời.
 • Khúc Vân tinh
 • Lạc Lan 77 tuổi
 • Diệp Giới 80 tuổi
 • Thần Sa 86 tuổi
 • Thịnh Sẹo 124 tuổi
Tinh vân 7720
 • Tân Lạc làm công cho Thịnh Sẹo, Tử Yến nhận nuôi Tiểu Hoàn; kế hoạch của Tân Lạc được Khúc Vân tinh ủng hộ, bắt đầu ra sức làm nghiên cứu.
 • Khúc Vân tinh

 

 • Lạc Lan 78 tuổi
 • Diệp Giới 81 tuổi
 • Thần Sa 87 tuổi
 • Tiểu Hoàn 1 tuổi
 • Thịnh Sẹo 125 tuổi
Tinh vân 7730
 • Diệp Giới gene bệnh bộc phát; Tân Lạc bất đắc dĩ quay về Đế Quốc Ar, trên đường cứu được Tử Yến; công chúa Lạc Lan trở về, chuẩn bị kế vị; Diệp Giới qua đời; Lạc Lan tuyên bố khai chiến với Liên Bang Odin; Tiểu Giác trở thành huấn luyện viên gia nhập quân đội Đế Quốc Ar, hồi phục trí nhớ; Thịnh Sẹo và Tiểu Hoàn đến Hominis; Tử Yến trở thành thư ký của Lạc Lan.
 • Khúc Vân tinh
 • Hành tinh Dâu Tây
 • Hominis
 • Lạc Lan 88 tuổi
 • Diệp Giới hưởng thọ 91 tuổi
 • Thần Sa 97 tuổi
 • Tiểu Hoàn 11 tuổi
 • Thịnh Sẹo 135 tuổi

 

Tinh vân 7732
 • Tiêu Giao trở thành huấn luyện viên được yêu mến nhất quân đội Đế Quốc Ar; Tiểu Hoàn gia nhập viện nghiên cứu gene hoàng gia; tập trận quân sự vũ trụ diễn ra, Thiệu Gia suýt chết; Lạc Lan nghi ngờ Thần Sa hồi phục trí nhớ, hai người uống say xảy ra quan hệ; Lạc Lan có thai; Tiêu Giao được đề cử làm hạm trưởng chiến hạm Lâm Tạ; Lâm Kiên Thiệu Gia âm thầm kết thân; Triều Tịch ra đời.
 • Hominis
 • Lạc Lan 90 tuổi
 • Thần Sa 99 tuổi
 • Thiệu Gia 57 tuổi
 • Tiểu Hoàn 13 tuổi
 • Thịnh Sẹo 137 tuổi
Tinh vân 7733
 • Đế Quốc Ar khai chiến với Liên Bang Odin; Lạc Lan gửi hai con đến Khúc Vân tinh.
 • Hominis
 • Lạc Lan 91 tuổi
 • Thần Sa 100 tuổi
 • Thiệu Gia 58 tuổi
 • Tiểu Hoàn 14 tuổi
 • Thịnh Sẹo 138 tuổi
 • Triều Tịch 1 tuổi
Tinh vân 7734
 • Đế Quốc Ar khống chế tinh vực G2299.
 • Tinh vực G2299 (Hành tinh công chúa)
 • Lạc Lan 92 tuổi
 • Thần Sa 101 tuổi
 • Thiệu Gia 59 tuổi
 • Tiểu Hoàn 15 tuổi
 • Thịnh Sẹo 139 tuổi
 • Triều Tịch 2 tuổi
Tinh vân 7737
 • Tiểu Hoàn nghiên cứu được sự lây nhiễm Kiết Câu; Sở Mặc nghiên cứu thành công Kiết Câu; Đế Quốc Ar tiến sâu vào tinh vực H3875; Đế Quốc Ar thay đổi chiến lược chuẩn bị đột kích Liên Bang Odin; Lạc Lan đến tiền tuyến dụ dỗ Tiểu Giác, nhờ Lâm Kiên đi thuyết phục công chúa Thiệu Gia từ bỏ ngôi vị hoàng đế; Anh Tiên Thiệu Tĩnh qua đời.
 • Hominis
 • Mẫu hạm Anh Tiên 2
 • Lam Nhân tinh
 • Lạc Lan 95 tuổi
 • Thần Sa 104 tuổi
 • Thiệu Gia 62 tuổi
 • Tiểu Hoàn 18 tuổi
 • Thịnh Sẹo 142 tuổi
 • Triều Tịch 5 tuổi
Tinh vân 7738
 • Tiêu Giao trở thành hạm trưởng chiến hạm Lâm Tạ; Tử San bị bại lộ trở thành thí nghiệm thể; Sở Mặc đoán Tử Yến đang ở Đế Quốc Ar; Lạc Lan vì Tử Yến, dùng Tiểu Hoàn lừa Sở Mặc cứu Tử San.
 • Tinh vực Odin
 • Hominis
 • Relicta

 

 • Lạc Lan 96 tuổi
 • Thần Sa 105 tuổi
 • Thiệu Gia 63 tuổi
 • Tiểu Hoàn 19 tuổi
 • Triều Tịch 6 tuổi
 • (Tử San 63-64 tuổi)
Tinh vân 7739
 • Tiểu Song Tử thất thủ, Sở Mặc phát giác Thần Sa đang ở Đế Quốc Ar chống lại bọn họ; Đế Quốc Ar chiếm Tiểu Song Tử; dị chủng tình nguyện tề tụ ở Relicta; Lạc Lan lợi dụng Tiểu Hoàn cứu Thiệu Gia; Lâm Kiên Thiệu Gia cử hành hôn lễ trong lúc Thiệu Gia bị bắt.
 • Tinh vực Odin
 • Hominis
 • Relicta
 • Lạc Lan 97 tuổi
 • Thần Sa 106 tuổi
 • Thiệu Gia 64 tuổi
 • Tiểu Hoàn 20 tuổi
 • Thịnh Sẹo 144 tuổi
 • Triều Tịch 7 tuổi
Tinh vân 7740
 • Thần Sa bỏ ngụy trang trở lại Odin giết Sở Mặc, trở thành Chấp Chính Quan; Lễ tang của Tiêu Giao được cử hành; Lạc Lan phát hiện dây chuyền năm đó có giấu thông tin, sau tìm đến Lam Nhân tinh; Lạc Lan nghe xong lời nhắn của Ân Nam Chiêu, ký ức Lạc Tầm và Lạc Lan hòa hợp, muốn dùng hai đứa con cầu hòa; Tả Khâu Bạch giả vờ đầu hàng; thuốc chữa trị gene Tịch Tà được sản xuất; Lạc Lan chuẩn bị công khai thân phận hai con; Lạc Lan phát hiện Tả Khâu Bạch âm mưu tiêu diệt mẫu hạm Anh Tiên 2; Tả Khâu Bạch bắt được Lạc Lan; Lạc Lan tự sát cùng với Tả Khâu Bạch bằng súng tử thần; Anh Tiên Thần Tịch dùng thân phận sứ giả đến Liên Bang Odin đàm phán; Thần Sa nhận được tin Lạc Lan chết tự nguyện đầu hàng, Relicta trở thành hành tinh tự trị của Đế Quốc Ar; Tịch Tà được phổ biến.
 • Relicta
 • Lam Nhân tinh
 • Hominis
 • Khúc Vân tinh
 • Lạc Lan hưởng thọ 98 tuổi
 • Thần Sa 107 tuổi
 • Thiệu Gia 65 tuổi
 • Tiểu Hoàn 21 tuổi
 • Thịnh Sẹo 145 tuổi
 • Triều Tịch 8 tuổi
Tinh vân 7940
 • Lễ hội mặt nạ thịnh hành ở Relicta và Hominis; dị chủng và loài người đã hòa hợp; hai chị em Triều Tịch giúp Thần Sa yên lòng ra đi nhờ hôn lễ của Lạc Lan và Thần Sa; Tử Yến qua đời.
 • Relicta
 • Thần Sa hưởng thọ 307 tuổi
 • Thiệu Gia 285 tuổi
 • Tiểu Hoàn 221 tuổi
 • Triều Tịch 208 tuổi
Ghi chú
 • Bởi vì Thịnh Sẹo là thực nghiệm thể số 3, nên bằng tuổi với Ân Nam Chiêu, xem như 345 tuổi đã qua đời. Tử San 265-266 tuổi không xuất hiện ở hôn lễ cũng có thể đã qua đời.

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Ngoại truyện 2

766b5d8f37d175f48296fcac666c6011

Ngoại truyện 2. Em đồng ý

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Nơi này, đã từng là quần tinh hội tụ, rực rỡ màu ngọc bích. Giờ đây, gió tản mây tan, sao trời sụp đổ, chỉ còn lưu lại ánh sáng mãi mãi lấp lánh của bọn họ trong biển vũ trụ, chỉ dẫn hướng đi cho loài người.


Hạ qua đông đến, mưa đi gió về.

Vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu.

Hai trăm năm sau.

Hành tinh Relicta, quảng trường cung điện Spera. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Ngoại truyện 1

7dd97a8b8c21a8676bb0d4016b20ccc6

Ngoại truyện 1. Sớm chiều 

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


May mắn quãng đời còn dài, may mắn còn có cơ hội bù đắp, may mắn còn có rất nhiều sớm sớm chiều chiều nắm chặt tay nhau.


Sáng sớm.

Dinh thự của Chấp Chính Quan.

Thần Sa một thân quân trang, đi xuống cầu thang, hỏi: “Phi thuyền của Đế Quốc Ar đến rồi sao?” Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.23

5a9f8d6fb29b3bc27d9cd8a0f93db623

Chương 4.23. Ngân hà tỏa sáng

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Có lẽ vũ trụ này chỉ có sống và chết, nhưng con người còn có đúng sai, còn có cao quý hèn kém, bởi vì loài người chúng ta có những thứ đó, cho nên, chúng ta mới không chỉ giống như những loài khác sinh sống trên trái đất, mà chúng ta còn nhìn lên sao trời, truy tìm ánh sáng, vượt qua ngân hà, sáng tạo văn minh.


Hai giờ sau.

Chiến hạm của Lạc Lan đến mẫu hạm Anh Tiên số 2.

Thượng úy Lâm Sâm dáng người khôi ngô đã đợi nàng ở cảng, cửa khoang thuyền vừa mở ra, hắn liền bước nhanh đi tới, cúi chào Lạc Lan: “Bệ hạ.” Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.22

0135266ad98634bb4e9a7f32cf08a68f

Chương 4.22. Hy vọng mới

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Sao trời an tĩnh xinh đẹp, thần bí vĩnh hằng. Vô hạn bao dung, vô hạn bền bỉ. Chỉ cần thật tâm ngắm nhìn, chúng sẽ gửi tặng lại ánh sáng ngọc lấp lánh, không làm chúng ta thất vọng.


Thanh Sơ dùng văn phòng chính phủ của nữ hoàng liên hệ với chính phủ Liên Bang Odin, tỏ ý hoàng đế bệ hạ muốn phái một đoàn sứ giả, sang gặp mặt trực tiếp ngài Chấp Chính Quan Thần Sa để thương thảo ngừng chiến.

Sau khi qua nhiều lần thông báo, Liên Bang Odin phái người đến trao đổi với Thanh Sơ là Túc Nhị. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.21

Universe-Wallpapers-HD-055

Chương 4.21. Trật tự thế giới

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Ngày lên là triều, ngày xuống là tịch. Triều triều tịch tịch, sáng tối luân phiên, hắc bạch cùng tồn tại, đó mới là trật tự thế giới.


Mẫu hạm vũ trụ Bắc Thần.

Phong Tiểu Hoàn buồn bực nhìn thành quả ở trước mặt mình.

Trải qua mấy ngày cố gắng, cuối cùng em đã hoàn thành bài tập chế tạo―

Một cái máy phát điện tín nhỏ bằng ngón chân cái, rõ ràng là một sản phẩm thất bại. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.20

feaa1122fcbf05c48d1078c34593e499

Chương 4.20. Lời nói dối cao tay

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Lời nói dối lợi hại nhất, chính là lời nói dối chân thật, đối phương chắc chắn sẽ tin tất cả.


Tít tít.

Tín hiệu kết nối, Lâm Kiên một thân quân trang hiện ra, chứng tỏ đang làm việc.

Hắn chỉ vào tinh đồ quân sự tinh vực Odin, nói: “Đúng lúc thần có việc muốn thương lượng với ngài.” Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.19

a8387465601e65fa4366ef9d6c883503

Chương 4.19. Lời thề còn đó

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Anh tặng em một phong cảnh tuyệt thế, em sẽ cho anh một thế giới ước mơ!


Khúc Vân tinh gần với Thái Lam tinh hơn, nhưng Lạc Lan nhờ vào chiến hạm của mình, khoảng cách mặc dù xa, nhưng so với Amy nàng đến Thái Lam tinh sớm hơn một chút .

Khi Amy dắt hai đứa bé xuống phi thuyền, đã nhìn thấy Lạc Lan đợi ở cảng.

Amy cười buông tay, Tiểu Triều và Tiểu Tịch giống như hai quả pháo nhỏ phóng đến bên Lạc Lan, ôm lấy ôm để Lạc Lan. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.18

41129051_1911746008872815_7092521633256046592_n

Chương 4.18. Bài ca năm tháng

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Gió từ phương xa thổi đến, không biết rằng em đang nhớ anh, những thứ đã qua đi, muốn quên, nhưng lại không thể, nụ cười trong ánh mắt, ấm áp tận con tim, nghĩ rằng là một lòng một dạ, nghĩ rằng là một kiếp một đời.


“Hôm nay, chúng ta tụ hội ở đây, cùng đau thương tưởng nhớ, đế quốc mất đi một chiến sĩ ưu tú, chúng ta mất đi một chiến hữu đáng tin cậy…”

Tướng quân Lâm Lâu mặc quân phục trang nghiêm, đứng ở chính giữa đọc điếu văn.

Bên trong bên ngoài, từ trên xuống dưới đứng đầy quân nhân vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ chiến hạm Lâm Tạ đều chìm trong đau khổ tiếc thương. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.17

42045037_2057631681214693_5194808849122459648_n

Chương 4.17. Hồi phục ký ức

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục

Tôi lúc đầu là cô, không phải là cô của trước kia, nhưng là cô của bây giờ. Cô cuối cùng là tôi, không phải là tôi của trước kia, nhưng là tương lai của tôi.

Chiến hạm Sao Mai.

Tông Ly cẩn thận kiểm tra tình hình giao chiến ở tiền tuyến, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.16

47cf0ca6062a64bbed10a2f921ed4c45

Chương 4.16. Không phải đóng kịch

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Nàng có thể bị lừa gạt, có thể bị khinh thường, có thể bị đánh bại, nhưng tuyệt đối không thể gục ngã!


Mặt trời chiều ngã về tây.

Ráng vàng gợi tình lan tỏa trên tòa lâu đài cổ kính.

Cửa sổ khép hờ, màn cửa lay động, tiếng đàn dương cầm du dương từ trong phòng truyền ra ngoài. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.14

6be473f4db305201fe3c625b09781935

Chương 4.14. Bài hát sinh mệnh

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Lấy dòng họ của anh cho em một cái tên, mới hiểu được anh muốn gọi em cả đời đến thế nào, cũng là cái tên cuối cùng trong cuộc đời này.


Hành tinh Relicta.

Khu căn cứ quân sự Relicta.

Tông Ly sắc mặt tái mét, thở gấp từ trong viện nghiên cứu đi ra. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.13

9d318c79bfcfba6a5f769d9086aaec0a

Chương 4.13. Triều Nhan Tịch Nhan

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Trong mơ có gió xuân phảng phất qua mặt, hoa hồng nở rộ; có dịu dàng dựa sát vào nhau, thì thầm khe khẽ; có niềm vui kéo dài, cũng có đau buồn vô hạn. Hắn rất muốn nhìn rõ người ở bên cạnh rốt cuộc là ai, nhưng gương mặt đó như gần như xa, không thể nhìn rõ.


Mười một ngày sau.

Quan chỉ huy Tiêu Giao thống lĩnh hạm đội Đế Quốc Ar công phá mạng lưới phòng vệ đầu tiên của Liên Bang Odin, tiến sâu vào tinh vực Odin.

Mười tháng sau. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.12

abd58da40631c076f8c14293b2e0e174

Chương 4.12. Đối mặt gặp lại

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


“Nhiều năm không gặp, phong thái của cô xinh đẹp hơn xưa.” Dường như bọn họ chỉ là bạn thân lâu ngày gặp lại, căn bản không phải kẻ thù.


Ba ngày sau.

Anh Tiên Thiệu Tịnh chết vì bệnh ở Lam Khuẩn tinh, di thể được đưa về Hominis an táng.

Lạc Lan ở cung điện Trường An đọc điếu văn bi thống, tuyên bố lễ tang theo nghi thức hoàng đế sẽ diễn ra tại Quang Minh đường, chân dung của Anh Tiên Thiệu Tịnh được phép đưa vào Quang Minh đường cùng với các hoàng đế khác. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.11

5808eb7324201662f2bce3c8aa8c01bc

Chương 4.11. Gai hoa hồng

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Cuộc đời này mưa giông bão giật, nàng đã bị số phận cắt xẻ thành một con quái vật, chưa từng mong muốn sẽ có người toàn tâm toàn ý chấp nhận nàng, yêu thương nàng.

Nếu hắn nguyện ý làm tên ngốc của nàng, thì nàng sẽ trọn đời làm kẻ quái dị của hắn.


Chỉ trong một đêm, binh lính đế quốc Ar cảm giác được bầu không khí đang thay đổi.

Từ Mẫu Hạm Anh Tiên đến các chiến hạm lớn nhỏ, công việc ở tất cả các bộ phận đều tăng đột xuất.

Ngay khi không cần xuất chiến, các binh lính đang nghỉ ngơi cũng phải tăng cường huấn luyện, hơn nữa các yêu cầu đối với các binh lính y tá cũng vô cùng nghiêm khắc, toàn bộ đều tăng cường huấn luyện, quả thật giống như ngay lập tức phải quyết đấu một mất một còn với liên bang Odin. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.09

5356bb35893b46ebeef36342ca256a70

Chương 4.09. Đưa tiễn

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Vận mệnh giống như đang cùng nàng chơi một trò chơi tàn ác đến vớ vẩn, mặc kệ nàng lựa chọn thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người thân của mình lần lượt rời xa.


Bảy tháng sau, cuối cùng nội các cũng đồng ý thông qua kế hoạch tác chiến của Lạc Lan.

Lạc Lan không đợi được đến ngày hôm sau, cùng ngày, nàng đã mở cuộc họp công bố thông tin, tuyên chiến với liên bang Odin. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.08

37067c9e37e561da54894b55e1f4dbb5

Chương 4.08. Chiến đấu một mình

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Nàng biết rất rõ, ra quyết định này phía trước chính là núi đao biển lửa, nhưng con đường của nàng có khi nào là êm ái bằng phẳng đâu? Chẳng qua sau khi có thù với dị chủng, nàng còn muốn có thù với loài người nữa mà thôi!


Hai tháng sau.

Sáng sớm, văn phòng.

Lạc Lan cùng Tử Yến, Thanh Sơ phân tích chuyện nội các có ủng hộ Lạc Lan tấn công liên bang Odin hay không. Tiếp tục đọc

Ký Ức Lạc Ngân Hà – Chương 4.07

3c64a09b20e4d8cc485710df9a1136de

Chương 4.07. Tiểu Giác yêu Lạc Lạc

Tác giả: Đồng Hoa

Edit: Tiểu Lục


Hắn đã sớm hiểu được tình yêu nam nữ, rõ ràng biểu đạt tâm ý, nhưng nàng vẫn không đáp lại.


Giữa đêm.

Lạc Lan đang nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy thân thể vừa nặng nề vừa mệt mỏi, nàng vô thức cử động, muốn trở mình, nhưng lại giống như bị dây trói chặt, muốn cử động cũng không thể cử động. Tiếp tục đọc